Tel. 8698 03370
el. paštas: altagis@altagis.lt
Bendruomenė

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės