Tel. 8698 03370
el. paštas: altagis@altagis.lt
Bendruomenė

Teritorijų planavimas

Sklypų formavimas ir pertvarkymas (žemėvaldos projektai)

Žemės sklypai formuojami:

1) kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlyginamai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;

2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

Žemės sklypai formuojami šiais būdais:

1) suformuojant naują sklypą;

2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą į atskirus sklypus;

3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo sklypo dalis ir jas suformuojant kaip atskirus sklypus;

4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus sklypus į vieną sklypą;

5) atliekant nekilnojamojo daikto perdalijimą (amalgamaciją), t.y. nekilnojamojo daikto pertvarkymas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesudarant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.

Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

Sklypo savininkas norėdamas pertvarkyti sklypą, turi pateikti prašymą elektroninėje Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), užpildydamas atitinkamą formą. Galima su prašymu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių (kai žemės sklypas yra kaimo gyvenamojoje vietovėje), arba savivaldybės administracijos direktorių (kai sklypas yra miesto ar miestelio teritorijoje).

Užpildyti ir pateikti prašymą ŽPDRIS gali pats savininkas, arba patikėti tai padaryti MB „Altagis“ specialistams, turintiems reikalingų žinių bei sukaupusiems patirties šioje srityje.

Kai priimamas sprendimas pradėti rengti projektą organizatorius parengia Projekto rengimo reikalavimus. Jei prašymas pateiktas elektroniniu būdu, sistemoje galima stebėti jo vykdymo eigą.

Gavus projekto rengimo reikalavimus. MB „Altagis“ specialistai laikydamiesi projekto reikalavimuose nurodytų sąlygų, parengia projektą, patvirtinus projektą, atlieka kadastrinius matavimus ir paženklina sklypą vietovėje.