Tel. 8698 03370
el. paštas: altagis@altagis.lt
Bendruomenė

Kitos paslaugos

Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planų rengimas

Žemės sklypo bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to žemės sklypo konkrečiomis dalimis, atsižvelgiant į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise.
Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planai gali būti tvirtinami notaro ir registruojami valstybės įmonėje „Registrų centras“.

Servitutų nustatymo planų rengimas notariniam sandoriui

Servitutų nustatymo plane pavaizduojamos servituto ribos valstybinėje koordinačių sistemoje ir vieta žemės sklype.

Žemės sklypo ribų ženklinimas riboženkliais

Žemės sklypo ribos riboženkliais ženklinamos, jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta, arba atstatomi sunaikinti ar sugadinti anksčiau paženklinto žemės sklypo riboženkliai.
Žemės sklypo ribos riboženkliais neženklinamos, kai anksčiau įtvirtinti riboženkliai yra išlikę, geros būklės bei atitinka ženklinimo metu galiojusių riboženklių standartų tipus.
Žemės sklypų ribos paženklinamos vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, naudojami nustatyto standarto riboženkliai.

Specialistų konsultacijos

Teikiamos nemokamos konsultacijos visais geodezijos ir žemėtvarkos klausimais. MB „Altagis“ specialistai individualiai vertina kiekvieną užklausą/užsakymą. Susisiekite mob. +370 698 03370 arba kreipkitės elektroniniu paštu altagis@altagis.lt .