Tel. 8698 03370
el. paštas: altagis@altagis.lt
Bendruomenė

Kaimo plėtra

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais planavimo tikslais:

 1. miškui įveisti ne miško žemėje;
 2. ūkių vidinės žemėtvarkos;
 3. ūkininko sodybos vietai parinkti;
 4. kaip kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.

Pats populiariausias Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas atliekamas tuomet, kai asmuo nori statyti namą jam nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype.

Pagrindinių veiksmų eiga tokia pat,  kaip ir rengiant žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektą:

 • Pateikiamas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui arba užpildomas nustatytos formos prašymas ŽPDRIS.
 • Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriau vadovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį priimti.
 • Žemės sklypo savininkas arba jo įgaliotas planavimo organizatorius apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbia seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.
 • Gavęs planavimo sąlygas, žemės sklypo savininkas ar jo įgaliotas planavimo organizatorius su  projekto rengėju – jais gali būti tik atestuoti specialistai – sudaro rašytinę sutartį kaimo plėtros žemėtvarkos projektui parengti ir toliau jau dirba specialistai. Jie ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo užpildo ŽPDRIS nurodytus sutarties duomenis.
 • Projekto organizatorius parengia projektą ir derina su žemės sklypo savininku.
 • Projekto rengėjas arba žemės sklypo savininkas, kitas planavimo organizatorius užtikrina projekto viešinimą.
 • Projektas derinamas Savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje.
 • Projektas pateikiamas registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
 • Įsigaliojus projektui, ūkininkas gali kreiptis į vietos savivaldybę dėl leidimo statyti ūkininko sodybą išdavimo.